Професионален опит

- Частен съдебен изпълнител - м. Ноември 2006 г.
- Старши адвокат в голяма и известна адвокатска къща - 2000 г.- 2006 г. Сфери на дейност: специализация в областта на процесуалното представителство и изпълнителния процес.Опит в областта на търговското право и правно обслужване на големи корпоративни клиенти, водещ в екип по приватизация в сферата на енергийния сектор на Република България.

- стажант в голяма и известна адвокатска къща - 1998 г.-2000 г.

- Включен в 'The Legal 500' от John Pritchard, Sixteenth edition, 2006, str. 147

Образование

- магистър по право - Софийски университет 'Св. Климент Охридски' - 1993 г.-1998 г.

Чужди езици

- Английски
- Руски

Важно!!!

От 28.01.2013 офиса се мести на нов адрес: ул. Доктор Георги Вълкович 3 (успоредна на ул. Солунска)